APARCAMENT DE MIRA-SOL CENTRE

305 Places distribuïdes en dues plantes

HORARI:

De 8:00 a 23:00 hores de dilluns a dissabte

TARIFES:

Les dues primeres hores gratuïtes

De 121 minuts a 600 minuts (10 hores):   0.040317 €/minuto