Ajut per al pagament del lloguer Covid-19

En data 18 de maig es va publicar la Resolució TES/1047 (2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d´accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID_19 en els lloguers de l’habitatge habitual).

Des del 19 de maig i fins al 30 de setembre es pot sol·licitar l’ AJUT PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.

Més informació a:
http://www.promusa.cat/ajuts-pagament-lloguer-io-hipoteca/