Banner_habitabilitat

S’HA OBERT LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I OBTENCIÓ DE L’HABITABILITAT EN HABITATGES INDIVIDUALS O UNIFAMILIARS DELS MUNICIPIS QUE INTEGREN L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

 

(CAL DEMANAR CITA PRÈVIA PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ)

 

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUT ?:

  • Propietaris
  • Arrendataris (amb autorització de la propietat)

D’habitatges individuals o unifamiliars destinats principalment a residència habitual i permanent.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Actuació d’habitabilitat: Interior habitatge:

  • Obtenció i/o millora de l’habitabilitat
  • Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge
  • Millores energètiques i de sostenibilitat
  • Adaptació de la mobilitat de l’habitatge

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS:

La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 50% del cost subvencionable, fins a 3.000 €.

En cas que l’habitatge estigui llogat o s’incorpori a la Borsa de Mediació de Lloguer Social, la quantia màxima de les subvencions a aconseguir per habitatge serà del 50% del cost subvencionable, fins a 6.000,00€.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Per a la presentació de la documentació per formar part de la convocatòria, el termini finalitza el 31 d’octubre del 2018.

ULL!! Es podrà tancar l’admissió de documentació per formar part de la convocatòria en una data anterior, si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

Per a la presentació de sol·licituds, el termini finalitza el 31 de desembre de 2018.

ULL!! Es podrà tancat l’admissió de sol·licituds d’ajuts en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Cr. Elies Rogent, núm. 10, local

Tel.: 935878910

olh@promusa.cat

www.promusa.cat

 

Documenta adjunts