Pastilla puges

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS  D’ÚS RESIDENCIAL DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ES TANCA L’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS D’INFORMES D’IDONEÏTAT

En data 27 de juny s’ha publicat al BOP la nova convocatòria per a la concessió de subvencions  per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’ús residencial de l’àrea metropolitana de Barcelona.

En data 21 de juliol de 2017, a les 12:00hores, es TANCA l’admissió de sol·licituds d’informes d’idoneïtat, per exhauriment de la dotació econòmica de la convocatòria 2017, d’acord amb la Llei General de Subvencions i amb la mateixa convocatòria 2017.

 

Documenta adjunts