Imatge web convocaròria 2016

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS (PARC PRIVAT) D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

IMPORTANT!!!!!! TANCAT EL TERMINI D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS D’INFORMES D’IDONEÏTAT 

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUT ?:

 • Propietaris
 • Comunitat de propietaris
 • Agrupacions de comunitats de propietaris
 • Propietaris únics d’edificis d’ús residencial i d’habitatges

Per a la rehabilitació d’elements comuns i habitatges

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 • Actuació de conservació
 • Actuació de millora de la qualitat i de la sostenibilitat
 • Actuació de millora de l’accessibilitat
 • Actuació d’habitabilitat: Interior habitatge

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Per a sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat previs a la sol·licitud d’ajuts, des del 6 d’octubre i fins el dimarts 31 de gener de 2017.
 • Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • Per a sol·licituds d’ajuts (imprès 2), des del 6 d’octubre fins el divendres 31 de març del 2017.
 • Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Cr. Elies Rogent, núm. 10, local

Tel.: 935878910

olh@promusa.cat

www.promusa.cat

Documenta adjunts