Sant Cugat_F.R.

Promusa disposa d’un departament de Mobilitat que gestiona l’aparcament tant en via pública (on-street) com diversos aparcaments públics (off-street)

D’aquesta forma des de l’empresa es pretén donar resposta integral a la problemàtica d’estacionament existent a la ciutat.

Els ingressos que es generen per aquesta activitat es destinen a la promoció i a la gestió de l’habitatge públic de lloguer