Pel fet que vostè accedeix, consent expressament que les seves dades de caràcter personal siguin incloses en un fitxer automatitzat propietat de PROMUSA, finalitat del qual és oferir-li els serveis que està sol·licitant.

PROMUSA, amb el número de NIF. A 58 61 89 68, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració i pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats, amb què es compleix amb el que estableix el Reial Decret 994/1999 que s’escau en el Reglament de Mesures de Seguretat.

Si ha remés un email i desitja eliminar la seva adreça de correu de la nostra Base de Dades, escrigui’ns indicant a l’assumpte ESBORRAR i la seva adreça serà donada de baixa.

Si desitja rebre informació addicional o exercir qualsevol dels seus drets pot fer arribar un email a spm@promusa.es

Segons la LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) i la vigent Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos Espanyola pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se al responsable de fitxer:

PROMUSA,
Avinguda Torreblanca 2-8,
edifici de Serveis Torreblanca,
08172 Sant Cugat del Vallès.