CALENDARI PER A L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER PER A JOVES – MAIG 2018

El dia 29 de maig de 2018 s’han publicat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos. Les llistes i els habitatges disponibles es poden consultar a les oficines de Promusa i també a l’apartat Habitatge/Lloguer per a joves/documents adjunts.

El procés d’elecció dels habitatges es durà a terme entre els dies 18 i 21 de juny a les oficines de Promusa. Els sol·licitants admesos seran convocats mitjançant carta amb avís de rebut on s’hi especificarà el dia i l’hora per a l’elecció de l’habitatge d’acord amb l’ordre de la llista definitiva. La signatura dels contractes està prevista per a la primera setmana de juliol.

Els habitatges disponibles es podran visitar el dia 15 de juny en aquests horaris:

De 09:00 a 09:45 h PL. JARDINS PENYA REGALÈSSIA, 1
De 09:30 a 10:15 h AV. CLOTA, 8
De 10:00 a 10:45 h PG. BAIXADOR, 75
De 10:30 a 11:15 h MAR DE LA XINA, 7