CALENDARI PER A L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER PER A JOVES – MARÇ 2019

El dia 1 de març de 2019 s’han publicat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos. Les llistes i els pisos disponibles es poden consultar a les oficines de Promusa i també a l’apartat Habitatge/Lloguer per a joves / documents adjunts.

El procés d’elecció dels habitatges es durà a terme entre els dies 25 i 27 de març a les oficines de Promusa. Els sol·licitants admesos seran convocats mitjançant carta amb avís de rebut on s’hi especificarà el dia i l’hora per a l’elecció de l’habitatge d’acord amb l’ordre de la llista definitiva. La signatura dels contractes està prevista per a la primera quinzena d’abril sempre i quan disposem de l’habitatge.

Els habitatges disponibles es podran visitar el divendres 22 de març d’acord amb l’horari siegüent:

De 09:00 a 09:45 h AV. CLOTA, 8
De 09:30 a 10:15 h CAMÍ CAN MINGUET, 99
De 10:00 a 10:45 h PG. BAIXADOR, 75
De 10:30 a 11:15 h MAR DE LA XINA, 7
De 11:00 a 11:45 h PL. JARDINS PENYA REGALÈSSIA, 1