Calendari per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de lloguer per a joves

El 15 d’octubre s’han publicat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos.

El procés d’elecció dels habitatges es durà a terme entre el dimecres 21 i el dijous 22 d’octubre a les oficines de Promusa. Els sol·licitants admesos, fins la posició 30, seran convocats mitjançant correu electrònic, on s’hi especificarà el dia i l’hora per a l’elecció de l’habitatge, d’acord amb l’ordre de la Llista definitiva.

Atesa la situació derivada del Coronavirus, els habitatges no es podran visitar. Trobareu els plànols al web de Promusa. Properament publicarem la llista i fotos dels habitatges disponibles.

Tota aquesta informació la trobareu, també, a l’apartat de documents adjunts en el següent enllaç: http://www.promusa.cat/lloguer-per-a-joves/#z26-1

La signatura dels contractes es formalitzarà la primera quinzena de novembre, sempre i quan disposem de l’habitatge.