Cal demanar cita prèvia

Què és?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Qui pot sol·licitar la cèdula?

El propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Per a què serveix?

És necessària per vendre, llogar o cedir un habitatge i per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, entre d’altres.

Tipus de cèdules i vigència

 • Cèdula de primera ocupació: 25 anys
 • Cèdula de primera ocupació de rehabilitació : 15 anys
 • Cèdula de segona ocupació: 15 anys

Com se sol·licita la cèdula d’habitabilitat?

Cal que la persona que realitza la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat s’identifiqui convenientment mitjançant el corresponent DNI o document equivalent per tal que la persona que figuri com a sol·licitant de la cèdula sigui efectivament la que fa la sol·licitud. En cas d’actuar en nom d’una altra persona, caldrà que aporti la corresponent autorització.

Cal pagar taxes?

Per a cèdules de primera ocupació i de rehabilitació:

 1. Un habitatge: 42,60 €
 2. De dos a cinc habitatges : 26,25 €
 3. De sis o més habitatges: 19,65 €

Per a cèdules de segona ocupació: 19,65 €

Quina documentació cal aportar

CÈDULES D’ HABITABILITAT DE PRIMERA OCUPACIÓ / PRIMERA OCUPACIÓ DE REHABILITACIÓ

 • Sol·licitud de cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació
 • Fotocòpia del DNI del propietari i/o del sol·licitant
 • Original del certificat final d’obres i habitabilitat
 • Fotocòpia de la comunicació prèvia de primera ocupació
 • Original de la relació de les modificacions del projecte
 • Original de la relació dels controls d’obra i resultats

CÈDULES DE SEGONA OCUPACIÓ

 • Sol·licitud de cèdula de segona ocupació
 • Fotocòpia del DNI del propietari i/o sol·licitant
 • Fotocòpia de l’escriptura on consti la descripció de l’habitatge (només en el cas d’unifamiliars, baixos o àtics)

Quin termini hi ha per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula?

El termini és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Horari de tramitacions

Matins: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h.

Tardes: Dilluns i dimarts de 16 a 18 h.

Documents adjunts