OFICINA LOCAL D’HABITATGE

C. Elies Rogent, 10, local
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 878 910
olh@promusa.cat

promusa.cat

Horari

Atesa la situació derivada del Coronavirus SARS-CoV-2, el funcionament ordinari de l’Oficina Local d’Habitatg es veu temporalment alterat.

Atenció presencial amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. (per sol·licitar cita prèvia truqueu al 935 878 910).

Us podeu adreçar per correu electrònic olh@promusa.cat o per telèfon de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.

Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.