OFICINA LOCAL D’HABITATGE

C. Elies Rogent, 10, local
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 878 910
olh@promusa.cat

promusa.cat

Horari

De dilluns a dijous  de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Divendres de 9 a 14 h

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.

Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.