ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: RELACIÓ DE PROJECTES I TÈCNICS ADJUDICATS EN EL CONCURS DE CONTRACTES D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ DELS PROJECTES I LA DIRECCIÓ D´OBRES DE PROMOCIONS D´HABITATGE PROTEGIT PEL PERÍODE (2008-2011).

Data d’adjudicació: 25/02/2010

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 13/11/2009

Termini de presentació: 31/12/2009

Adjudicació: Del Concurs de contractes d´assistència tècnica, redacció dels projectes i la direcció d´obres de les promocions (2008-2011)

En data 25 de febrer de dos mil deu, prèvia proposta de la Mesa de Contractació, l´Òrgan de Contractació adjudica els contractes d´assistència tècnica per a la redacció dels projectes bàsic i executiu de promocions d´habitatge protegit incloses en la programació de PROMUSA pel període 2008-2011 i la direcció d´aquestes obres. (veure document adjunt).

EXP2010/9

Icon
Relació de tècnics seleccionats i grups de projectes Av Verge de Montserrat (La Floresta)
    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal