ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I SERVEI MANTENIMENT DELS SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL D´APARCAMENT AL PÀRQUING DEL CARERR VALLES 13 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Data d’adjudicació: En procès d’adjudicació

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 24/05/2016

Termini de presentació: 13/06/2016

En data 24 de maig de 2016, l´Òrgan de Contractació de Promusa ha dictat Resolució d´inici de procediment negociat sense publicitat, l´aprovació del Plec que regirà la licitacio i la invitació als licitadors seleccionats. S´adjunta Resolució i Plec.

Així mateix, es fixa com a data máxima per a la presentació d´ofertes per part dels licitadors convidats el dia 13 de juny de 2016 a les 14.00h a les oficines de Promusa.

EXP2016/38

Icon
RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT
Icon
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Icon
Proposta Adjudicació
Icon
Resolució Adjudicació
Icon
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal