Els habitatges amb Protecció Oficial que construeix Promusa per a la venda poden ser de Règim Especial, Règim General o de Règim Concertat. La diferència entre els règims ve donada pel preu de venda i els ingressos dels sol·licitants.
Els habitatges poden ser de 2, 3 i 4 dormitoris, de 55 a 90 m2 útils, amb plaça d’aparcament i, si s’escau, traster vinculats.
Per a famílies nombroses, la superfície pot arribar fins a 120 m2 útils.
Els ingressos anuals ponderats de la unitat familiar han d’estar dins les franges de mínims i màxims que descriu la normativa vigent. En cap cas superaran 2,33 vegades l’IRSC per al Règim Especial, 5,14 vegades l’IRSC per al Règim General i 6,08 vegades l’IRSC per al Règim de preu Concertat.

REQUISITS
Els requisits i el procediment d’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació dels habitatges de venda 2013 aprovades pel Consell d’Administració de Promusa en data 31 de gener de 2013.

OFERTA D’HABITATGES DE VENDA
Els habitatges que s’oferten i les seves característiques, qualificació i preu, es detallaran al Dossier oferta 2017.

Mentre el Consell d’Administració no acordi una altra convocatòria d’oferta d’habitatges de venda, els habitatges així qualificats que esdevinguin titularitat de Promusa, a resultes de renuncies d’adjudicataris, permutes, sentències judicials o qualsevol altre procediment d’adquisició, podran ser ofertats als sol•licitants que hagin quedat a la llista com a reserves.

En “documents adjunts” trobareu tota la informació ampliada.

Documents adjunts

Loading...