Llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos – Lloguer general – juliol 2017

Correspon al contingent de reserva del sorteig del 8 de juny de 2016.

La gerència de Promusa va aprovar les llistes definitives el passat divendres 28 de juliol de 2017.

Les llistes es poden consultar a les oficines de Promusa i també a http://www.promusa.cat/lloguer-general/

El procés d’adjudicació s’iniciarà la segona quinzena de setembre. Els sol·licitants admesos seran convocats mitjançant una carta certificada on s’hi especificarà el calendari i procediment per a l’adjudicació.