72 habitatges de lloguer general a la pl. dels Rabassaires

LLOGUER GENERAL

No només els joves i la gent gran tenen problemes per accedir a un habitatge a Sant Cugat del Vallès. Hi ha una part de la població que no té suficients recursos per afrontar el pagament de les avançades d’un habitatge amb protecció oficial de compra; per això s’ha pensat des de l’Ajuntament un programa que doni resposta a aquest col·lectiu.
Dins d’aquest producte es diferencien tres tamanys d’habitatge, depenent del número de membres de la unitat de convivència a què van destinats: 1 habitació per un o dos membres, 2 habitacions per unitats d’un a quatre membres i 3 habitacions per a unitats de dos o més membres.

REQUISITS

Els requisits i el procediment de l’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació dels habitatges de lloguer general 2016 aprovades pel Consell d’Administració de Promusa en data 31 de març de 2016.

OFERTA D’HABITATGES DE LLOGUER GENERAL SORTEIG 2016

Els habitatges que s’oferten als adjudicataris del sorteig del 8 de juny de 2016 i les seves característiques es detallen al Dossier d’elecció i a la relació d’habitatges disponibles.

Mentre el Consell d’Administració no acordi una altra convocatòria d’oferta d’habitatges de lloguer general, els habitatges disponibles a resultes de baixes de llogaters o qualsevol altre procediment, podran ser ofertats als sol•licitants que hagin quedat a la llista com a reserves.

En “documents adjunts” trobareu tota la informació ampliada a les “BASES PER A L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES DE LLOGUER GENERAL 2016”.

Documents adjunts