LLOGUER PER A GENT GRAN – LLISTES DEFINITIVES DE SOL·LICITANTS ADMESOS I EXCLOSOS – OCTUBRE 2018

El Consell d’administració de Promusa, en sessió del 8 d’octubre de 2018, ha resolt les al·legacions presentades i ha aprovat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos.

La qualitat d’adjudicatari admès està condicionada a l’acreditació del compliment, just abans de l’elecció d’habitatge, dels requisits dels apartats 4.3 (no ser titular d’habitatge ni gaudir de dret real d’ús, de superfície o usdefruit) i 4.5 (autonomia funcional) de les Bases d’adjudicació. En cas contrari, es procedirà a la seva exclusió del procediment d’adjudicació.

Llista definitiva de sol·licitants admesos 08_10_2018
Llista definitiva de sol·licitants exclosos 08_10_2018

Les llistes d’admesos per LOTS es poden consultar a l’apartat Activitats / Habitatge / Lloguer per a gent gran / Documents adjunts.