L’esperança de vida cada dia és més alta i el col·lectiu de la gent gran no pot quedar al marge de la política d’habitatge. Això ha fet que per primer cop s’elabori un programa específic per a aquest grup.

Va destinat a persones grans, soles o amb parella, que puguin dur una vida autònoma, que no disposin d’habitatge en propietat i amb un determinat nivell d’ingressos Els habitatges són d’1 o 2 dormitoris d’entre 40 i 60 m2 útils.

El contracte és de durada indefinida, sempre i quan el llogater segueixi complint els requisits establerts i mantingui la seva autonomia funcional.

REQUISITS INDISPENSABLES

  • Ser major de 65 anys, 60 anys en cas d’invalidesa permanent.
  • No ser propietari ni usufructuari de cap habitatge.
  • Tenir 3 anys d’empadronament al municipi de Sant Cugat del Vallès.
  • Els ingressos anuals no poden superar 3,5 vegades l’IPREM.
  • Tenir autonomia funcional.
  • No haver fet ni tenir l’obligació de presentar la declaració de Patrimoni.

TOTS ELS REQUISITS S’HAURAN DE COMPLIR EN EL MOMENT DE L’ADJUDICACIÓ, NO EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ.

Documents adjunts