Nova convocatòria subvencions per a la redacció de projectes i d’altres documents – any 2020

El 20 de gener s’obre el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva (comunitat de propietaris) de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d’edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions de les comunitats de propietaris sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabilitació que les dites comunitats hauran d’executar en els elements comuns del seu edifici.

La subvenció:

  • és per la REDACCIÓ DE PROJECTES I D’ALTRES DOCUMENTS
  • va destinada a COMUNITAT DE PROPIETARIS
  • es gestionarà íntegrament a través dels Col·legis Professionals d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics

Per a més informació podeu consultar l’apartat http://www.promusa.cat/ajuts-rehabilitacio/