L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, va fundar l’any 1988 l’empresa municipal Promusa. L’objectiu principal de l’empresa és facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de Sant Cugat.

Promusa és una Societat Privada Municipal, jurídicament societat anònima, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles, de titularitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

La seva estructura organitzativa està formada per la Junta General d’Accionistes, presidida per l’alcalde o alcaldessa i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració, format per representants de tots els grups municipals amb un representant de les AA.VV. del municipi, un altre de la EMD de Valldoreix i experts en el món de l’habitatge. L’estructura executiva està comandada per un/a Gerent i el/la Conseller/a Delegat/da, nomenats pel Consell d’Administració.

Promusa durant aquests anys, també ha portat a terme altres actuacions paral·leles a la promoció d’habitatge: ha edificat oficines, locals comercials i aparcaments. També ha treballat en gestió urbanística i urbanització per a l’obtenció de solars per a habitatge i ha construït equipaments municipals per encomana del l’Ajuntament. Gestiona un parc propi de més de 500 habitatges de lloguer.

Posteriorment, Promusa ha anat ampliant la seva funció social per successius acords presos per l’Ajuntament. Així, des de 2008, Promusa gestiona l’Oficina Local d’Habitatge (OLH); des de 2013, impulsa les noves centralitats urbanes de Mira-sol i Volpelleres, on construeix i explota els mercats i els seus aparcaments i, des de 2016, es crea la àrea de Mobilitat per dur a terme l’explotació dels aparcaments municipals i l’aparcament regulat a la via pública (àrea blava i àrea verda).