PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2018

S’ha obert la convocatòria per a la renovació de la prestació per al pagament del lloguer.

A QUI VA DIRIGIT

Per a la renovació de la prestació ja atorgada, s’hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l’exercici 2017:

  • Prestacions permanents per al pagament del lloguer, obtingudes a l’empara de l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.
  • Prestacions obtingudes a l’empara de les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d’11 d’abril, TES/667/2015, de 2 d’abril i GAH/940/2016, de 5 d’abril i GAH/657/2017, de 27 de març, per la qual es fan públiques les convocatòries per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per als anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, respectivament.

No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la Resolució GAH/687/2017, de 28 de març. 

PER A MÉS INFORMACIÓ, consulteu OLH/Prestacions per al pagament del lloguer