PROPER SORTEIG D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER PER A JOVES

El Consell d’administració de Promusa, en sessió del 10 d’octubre de 2017, va acordar convocar pel proper 30 de gener de 2018 un nou sorteig d’habitatges amb protecció oficial de lloguer per a joves per a l’adjudicació d’habitatges que vagin quedant disponibles d’aquesta tipologia.

El sorteig es farà el dimarts 30 de gener de 2018 a la Casa de Cultura a les 18,30 hores. Per participar al sorteig és necessari estar inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Sant Cugat (www.promusa.cat) i registrar la inscripció a l’Oficina Local d’Habitatge abans del dia 10 de gener de 2008 a les 18 hores.

Bases d’adjudicació 2018