Rehabilitació – Convocatòria Habitabilitat – ampliat el termini de sol·licituds!!!!

AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS!!!!

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 21 de gener de 2019 va entrar en vigor una nova convocatòria d’ajuts per a l’adequació de l’habitatge. L’objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana.

Els terminis han estat ampliats, mitjançant resolució de la Direcció General del Consorci. Els nous terminis són els següents:

– Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu fins el 28 de febrer de 2020

– Per presentar la sol·licitud d’ajuts fins el 30 d’abril de 2020

Per a més informació, consulteu l’apartat OLH/Ajuts rehabilitació