Continua oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions en habitatges individuals o unifamiliars destinats a domicili habitual i permanent.

Per a la presentació de la documentació per formar part de la convocatòria, el TERMINI finalitza el 31 d’octubre del 2018.

ULL!! Es podrà tancar l’admissió de documentació per formar part de la convocatòria en una data anterior, si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

Per a la presentació de sol·licituds, el TERMINI finalitza el 31 de desembre de 2018.

ULL!! Es podrà tancat l’admissió de sol·licituds d’ajuts en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

Per a més informació, consulteu l’apartat OLH/Ajuts rehabilitació