Els terminis de la convocatòria s’ampliaran un mes addicional. Es poden continuar entrant sol·licituds d’informe d’idoneïtat fins el 30 de novembre

ULL!! Es podrà tancar l’admissió de documentació per formar part de la convocatòria en una data anterior, si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

Per a la presentació de sol·licituds, el TERMINI finalitza el 31 de desembre de 2018.

ULL!! Es podrà tancat l’admissió de sol·licituds d’ajuts en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

Per a més informació, consulteu l’apartat OLH/Ajuts rehabilitació