S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE LES SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L’ANY 2018

S’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2018.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dissabte 19 de maig de 2018 i finalitza el dilluns 2 de juliol de 2018.

Per a més informació consulteu l’apartat OLH/Prestacions per al pagament del lloguer.