LLOGUER GENERAL – LLISTES PROVISIONALS SOL·LICITANTS ADMESOS I EXCLOSOS_contingent de reserva sorteig 30/01/2019

S’hi podran presentar al·legacions fins al 27 de febrer de 2024  a les 23:59 hores.

Les al·legacions s’hauran de fer per la Seu electrònica: https://promusa.eadministracio.cat/info.0

El tràmit per a fer-ho és el TH09. Aportació de documents a un expedient existent d’habitatge de protecció oficial.

 

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_1 o 2 HABITACIONS_SORTEIG 30_01_2019_WEB_12_02_2024

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_3 HABITACIONS_SORTEIG 30_01_2019_WEB_12_02_2024