Ajuts Consorci Metropolità de l’Habitatge

AJUTS ACCESSIBILITAT INTERIOR

L’objecte d’aquesta convocatòria per a l’any 2022, és fomentar les actuacions de millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Aquest ajut es podrà sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge.

Per a més informació podeu consultar a https://www.promusa.cat/ajuts-cmh/ o a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge https://www.cmh.cat/home