Concurrència Pública d’ofertes per a la cessió d’un espai comercial

Concurrència pública d’ofertes per a la cessió d’un espai comercial a MIRA-SOL CENTRE de Sant Cugat del Vallès.

Bases de la convocatòria CONCURRENCIA PUBLICA OFERTES LOCAL MIRASOL

Més informació a contractacio@promusa.cat