Concurs Públic per a la venda de béns immobles de Promusa

Concurs Públic per a la venda de béns immobles de Promusa.

Nova data límit per presentació d’ofertes 19 de juny de 2023 a les 14:00 h.

Per a més informació a Licitacions