Concurs Públic per a la venda d’una parcel·la al carrer Víctor Hugo

Concurs Públic per a la venda d’una parcel·la edificable al carrer Victor Hugo de Sant Cugat del Vallès.

Nova data límit per presentació d’ofertes el 16 de juny de 2023 a les 14:00 h.

Per a més informació a Parcel·la Víctor Hugo