OFICINA ESTACIONAMENT REGULAT

Passeig Francesc Macià, 16-20
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 938 552 364
infomobilitat@promusa.cat
mobilitat.promusa.cat

Horari

Atenció únicament amb cita prèvia

Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.1

També us podeu adreçar per correu electrònic a infomobilitat@promusa.cat o per telèfon en horari de matins de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00h i de tardes de dilluns a dijous de 16:00h a 18:00h.

 

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.
Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.