OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Pg. Francesc Macià, 16-20
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935891732
olh@promusa.cat

 

Horari

Matins de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h.

Tardes de dilluns a dijous de 16: 00 h a 18:00 h.

Atenció presencial únicament amb cita prèvia https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0

També us podeu adreçar per correu electrònic a olh@promusa.cat o per telèfon al 935891732.

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.

Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.