OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Pg. Francesc Macià, 16-20
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935891732

L’horari d’atenció presencial és amb cita prèvia https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0

Matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i tardes de dilluns a dijous de 16:00h a 18:00h.

També us podeu adreçar per correu electrònic a olh@promusa.cat

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.

Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.