OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Pg. Francesc Macià, 16-20
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 878 910
olh@promusa.cat

Horari

Atenció presencial únicament amb cita prèvia

Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.1

També us podeu adreçar per correu electrònic a olh@promusa.cat o per telèfon en horari de matins de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00h i de tardes de dilluns a dijous de 16:00h a 18:00h.

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.

Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.