Es prorroga la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents – any 2020

S’amplia el termini de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics, relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.

El nou termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 31 de maig de 2021.

Aquest termini es podrà tancar en una data anterior, en cas d’exhauriment de la dotació pressupostària.

Per a més informaci:

https://www.promusa.cat/ajuts-rehabilitacio/?preview_id=694&preview_nonce=8c8271a595&_thumbnail_id=-1&preview=true