Llista definitiva de sol·licitants admesos i exclosos – Lloguer joves

S’han publicat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos corresponent al contingent de reserva del sorteig celebrat el 30 de gener de 2018.

Els sol·licitants admesos seran convocats per a l’elecció d’habitatge l’última setmana d’agost mitjançant un correu electrònic. L’elecció es formalitzarà a les oficines de Promusa el dia 6 de setembre per estricte ordre de posisió de la llista definitiva d’admesos.

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS WEB_29_07_2021

LLISTA DEFINITIVA EXCLOSOS WEB_29_07_2021