Lloguer General – Llistes definitives sol·licitants admesos i exclosos (contingent de reserva sorteig 30/01/2019

Per resolució de la Gerència de Promusa de data 19 de març de 2024, s’han resolt les al·legacions presentades i s’han aprovat les llistes definitives d’admesos i exclosos contingent de reserva del sorteig 30/01/2019_1 i 2 habitacions.

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS_1 o 2 HABITACIONS_SORTEIG 30_01_2019_WEB_19_03_2024

LLISTA DEFINITIVA EXCLOSOS_1 o 2 HABITACIONS_SORTEIG 30_01_2019_WEB_19_03_2024