Lloguer General – Llistes provisionals sol·licitants admesos i exclosos (contingent de reserva sorteig 21/12/2022)

S’hi podran presentar al·legacions fins al 27 de maig de 2024 a les 23:59 hores.

Les al·legacions s’hauran de presentar per la seu electrònica de Promusa. El tràmit per a fer-ho és el TH09. Aportació de documents a un expedient existent d’habitatge de protecció oficial.

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_3 HABITACIONS_WEB_16_05_2024

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_HABITATGE ADAPTAT_WEB_16_05_2024