Nou sorteig de 60 habitatges de Lloguer General el 21 de desembre de 2022

El consell d’administració de Promusa ha aprovat les bases per a l’adjudicació dels 60 habitatges de l’avinguda del Puig i Rimila amb el carrer de Jeroni de Pujades.

Per a poder optar a l’adjudicació d’aquests habitatges cal procedir a la inscripció corresponent al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (https://www.promusa.cat/registre-solicitants-habitatges-proteccio-oficial/)

El termini per a fer les inscripcions finalitza el 30 de novembre de 2022.

La data prevista del sorteig per a fixar les llistes d’ordre d’adjudicació dels habitatges és el 21 de desembre de 2022.