Promoció de 35 nous habitatges de lloguer protegit al carrer Benet Moxó

Ja tenim l’equip d’arquitectes que redactarà el projecte de la promoció que es preveu lliurar el 2025.

La designació de l’equip d’arquitectes s’ha fet a través d’un concurs públic i al qual s’hi han presentat 29 propostes. El jurat, format per membres de Promusa, de l’Ajuntament, del Col·legi Arquitectes i l’Escola d’Arquitectura, ha escollit cinc propostes finalistes i s’ha triat la proposta que ha rebut més puntuació al concurs, el projecte té el nom de  “Filtres intermedis” presentat per la UTE d’arquitectes Yago Oliva, Miguel Cuellas i Seguí Arquitectura.

Promusa, encarregarà formalment la redacció i la direcció d’obres d’aquesta promoció (una vegada es comprovi que compleixen amb tots els requisits tècnics de les bases del concurs).

La promoció tindrà 35 habitatges d’entre dues i tres habitacions, tot i que podria tenir algun habitatge d’una sola habitació per aprofitar al màxim l’espai de què es disposa. La superfície útil dels habitatges serà com a màxim de 70 metres quadrats.

El calendari previst per a la disponibilitat i lliurament d’aquests habitatges és l’any 2025, tal com marca el Pla d’Habitatge Assequible 2030.