Promusa posa en funcionament la “Seu Electronica”

Promusa posa en funcionament la “Seu Electrònica” per poder fer tràmits telemàtics.

La Seu electrònica és la prolongació virtual per tal que la ciutadania disposi d’un espai web per accedir a la informació i als serveis de Promusa.

Podeu veure els tràmits oberts en el següent enllaç https://promusa.eadministracio.cat/info.6