Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer.

Es tracta d’un servei de mediació entre propietaris (arrendadors) i llogaters (arrendataris) per renegociar una baixada de preu del lloguer o una condonació parcial.

Adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una davallada d’ingressos a causa de la Covid-19, el seu objectiu prioritari és afavorir punts de consens que permetin la continuïtat en l’habitatge i evitar possibles processos judicials.

Des d’aquest nou servei també s’ofereix als llogaters informació sobre les opcions existents per afrontar dificultats pel pagament del lloguer i/o deutes relacionats amb l’habitatge habitual.

Podeu contactar ja sigui trucant per telèfon al 935891732 o per correu electrònic a olh@promusa.cat.