S’aprova el nou reglament per regular l’estacionament i facilitar una mobilitat més neta i saludable

Un nou Reglament per fer una mobilitat més neta i saludable.

Aquest document endreça totes les informacions i normatives referides a l’aparcament a la via pública i busca millorar la mobilitat per fer-la més sostenible.

Els principals objectius del reglament són:

  1. Acompanyar els  plans  de  millora  de  la  qualitat  de  l’aire  del  municipi  reduint  les emissions sorolls  i  fomentant  l’ús  del  transport  públic  dins  del  marc  d’una  mobilitat sostenible.
  2. Facilitar l’aparcament a les àrees amb alta ocupació i forta pressió forastera.
  3. Reduir el trànsit d’agitació en la recerca d’aparcament, així com reduir la congestió al nucli central del municipi.
  4. Millorar l’aprofitament de les places, assegurant altes taxes de rotació, potenciant el comerç local i l’economia de Sant Cugat.
  5. Reduir la indisciplina mitjançant una millor vigilància d’aquesta part del municipi.

Com a principals novetats, el reglament dona una marc jurídic per permetre que a les àrees de pagament puguin operar terceres aplicacions per mòbil. També es preveu una ampliació de l’àrea verda a altres barris de la ciutat.