foto_30

PER A TRAMITAR LA SUBVENCIÓ S’HA DE DEMANAR CITA PRÈVIA

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

A QUI VA DIRIGIT?

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

NO PAGAR UN LLOGUER MENSUAL SUPERIOR A 600,00€

TERMINI 

Del dimecres 19 d’abril al dilluns 19 de juny.

DADES DE CONTACTE

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès

OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

  1. ELIES ROGENT, NÚM. 10, LOCAL

TEL.: 935.878.910

@: olh@promusa.cat

HORARI: De dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.00h. Divendres de 9.00h a 14.00h

HORARI DILLUNS 19 DE JUNY: De 9.00h a 14.00h

 

Documents adjunts