CAL DEMANAR CITA PRÈVIA PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ

PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER. ANY 2019

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

A QUI VA DIRIGIT:

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

A.- Per a renovació de la prestació ja atorgada (BLP i BLJ), s’hi poden acollir les PERSONES QUE JA EN VAN SER BENEFICIÀRIES A L’EXERCICI 2018, d’acord amb l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d’11 d’abril, TES/667/2015, de 2 d’abril, GAH/940/2016, de 5 d’abril i GAH/657/2017, de 27 de març i GAH/942/2018, de 10 de maig .
No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució Resolució GAH/970/2018, de 16 de maig.

B.- Per a col·lectius específics (BLC) poden accedir els següents:

B.1.- TITULARS DE CONTRACTES DE LLOGUER CELEBRATS A PARTIR DE L’1 DE NOVEMBRE DE 2018, obtinguts a través de les BORSES DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

B.2.- BENEFICIÀRIES DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ESPECIAL URGÈNCIA, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.

Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

TERMINI:

El termini de presentació s’inicia el 25/01/2019 i finalitza:

El 31/10/2019, inclòs:

Contractes obtinguts a partir de l’1/11/2018 a través de la Borsa de Mediació de Lloguer Social

Habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre

Habitatges gestionats per administracions o entitats públiques.

L’1/03/2019, inclòs:

Persones beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, que han perdut l’habitatge per desnonament o execució hipotecària.

Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer

Per a més informació:

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès

OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

C. ELIES ROGENT, NÚM. 10, LOCAL

TEL.: 935.878.910

@: olh@promusa.cat

HORARI: De dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.00h. Divendres de 9.00h a 14.00h

Documents adjunts