PUBLICACIONS 2024

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Jove 2024 (BV), 17/05/2024

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_17_05_2024-13_36_32

Llistat requeriment de documentació subvenció MITMA 2024 (BM), 17/05/2024

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_17_05_2024-13_44_43

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_REN_Continuïtat_PROM_D_038-2024_14_05_2024-14_28_01

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Gran 2024 (BG), 10/05/2024

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_10_05_2024-13_42_32

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Jove 2024 (BV), 10/05/2024

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_10_05_2024-13_43_40

Llistat requeriment de documentació subvenció MITMA 2024 (BM), 10/05/2024

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_10_05_2024-13_59_59

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Gran 2024 (BG), 03/05-2024

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_03_05_2024-13_45_36

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Jove 2024 (BV), 03/05-2024

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_03_05_2024-13_41_11

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució conjunta desestiment MD PEEU_Lloguer_PROM_D037-2024_30_04_2024-14_23_37

Requeriment de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_25_04_2024-13_53_41

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Gran 2024 (BG), 26-04-2024

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_26_04_2024-13_57_06

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Jove 2024 (BV), 26-04-2024

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_26_04_2024-14_02_05

Requeriment de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_18_04_2024-13_12_31

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Jove 2024 (BV), 19-04-2024

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_19_04_2024-14_00_27

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Gran 2024 (BG), 19-04-2024

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_19_04_2024-13_51_06

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Gran 2024 (BG), 12-04-2024

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_12_04_2024-13_24_32

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_PROM_F_094-2024_12_04_2024-13_54_19

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_PROM_F_094-2024__12_04_2024-13_54_19

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_PROM_D_025-2024_02_04_2024-14_11_10

Llistat requeriment de documentació subvenció Gent Gran 2024 (BG), 28-03-2024

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_28_03_2024-10_19_49

Llistat de notificació de les resolucions de confirmació de prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria 2024

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2024_PROM_C_015-2024__27_03_2024-14_02_49

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Continuïtat_PROM_F_077-2024_26_03_2024-14_33_53

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_PROM_F_075-2024_26_03_2024-14_26_21

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_PROM_D_026-2024__19_03_2024-15_10_58

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_PROM_F_054-2024_08_03_2024-14_05_27

Llistat de notificació de les resolucions de confirmació de prestacions permanents per al pagament del Lloguer. Convocatòria 2024

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2024_PROM_C_006-2024__06_03_2024-09_15_10

Llistat de notificació de les resolucions de confirmació de prestacions permanents per al pagament del Lloguer. Convocatòria 2024

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2024_PROM_C_005-2024__27_02_2024-10_54_23

Llistat de notificació de les resolucions de confirmació de prestacions permanents per al pagament del Lloguer. Convocatòria 2024

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2024_PROM_C_004-2024__22_02_2024-11_23_50

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2024_PROM_C_001-2024__21_02_2024-10_16_46

Llistat de notificació de les resolucions de modificació prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria 2024

Llistat_resolució_de_modificació_LJ_2024_PROM_M_004-2024__22_02_2024-11_28_50

Llistat_resolució_de_modificació_LJ_2024_PROM_M_001-2024__21_02_2024-10_48_14

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Resolució conjunta favorable PEEU_Continuïtat_PROM_F037-2024_16_02_2024-13_52_54

Resolució conjunta favorable PEEU_Lloguer_PROM_F034-2024_16_02_2024-13_46_51

Requeriment de documentació de les prestacions econòmiques d’Especial Urgència.

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_02_02_2024-12_09_25

Requeriment de documentació de les prestacions per al pagament del lloguer BLJ 2024.

Requeriment_documentació_LJ_Requeriment_09_02_2024-13_20_23

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_PROM_D_004-2024_19_01_2024-11_48_37

Requeriment de documentació de les prestacions econòmiques d’Especial Urgència.

Requeriments_documentació_Requeriment_Continuïtat__REN_PROM_21_11_2023-14_33_24

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_07_11_2023-14_36_42 (1)

PUBLICACIONS 2023

Llistat de notificació de les resolucions d’extinció del dret a la percepció de prestacions permanents per al pagament del lloguer BLJ. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_d’extinció_LJ_2023_PROM_E_001-2023__10_11_2023-09_22_22 (1)

Llistat de notificació de les resolucions de desistiment de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_desistiment_LG_2023_PROM_D_001-2023__10_11_2023-10_37_07 (1)

Llistat_resolució_desistiment_LG_2023_PROM_D_002-2023__10_11_2023-11_26_35 (1)

Llistat de notificació de les resolucions de denegació de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_denegació_LG_2023_PROM_D_001-2023__10_11_2023-10_37_08 (1)

Llistat_resolució_denegació_LG_2023_PROM_D_002-2023__10_11_2023-11_26_36 (1)

Llistat de notificació de les resolucions de denegació de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys. Convocatòria 2023.

Llistat_Resolcucio_Denegacio_Borses_LV_2023_PROM_D_001-2023__09_11_2023-08_37_04

Llistat_Resolcucio_Denegacio_Borses_LV_2023_PROM_D_002-2023__09_11_2023-09_58_06

Llistat_Resolcucio_Denegacio_Borses_LV_2023_PROM_D_004-2023__09_11_2023-13_35_38 (1)

Llistat_Resolcucio_Denegacio_Borses_LV_2023_PROM_D_005-2023__09_11_2023-14_08_38 (1)

Llistat de notificació de les resolucions de desistiment de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys a menys. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_desistiment_LV_2023_PROM_D_001-2023__09_11_2023-08_37_03

Llistat_resolució_desistiment_LV_2023_PROM_D_002-2023__09_11_2023-09_58_05

Llistat_resolució_desistiment_LV_2023_PROM_D_004-2023__09_11_2023-13_35_37 (1)

Llistat requeriment de documentació de les prestacions econòmiques d’especial urgència.

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès_07_11_2023-14_36_42

Llistat de notificació de les resolucions de denegació de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_002-2023__07_11_2023-10_28_41

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_003-2023__07_11_2023-14_47_16

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_004-2023__07_11_2023-15_40_02

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_005-2023__07_11_2023-16_31_25

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_006-2023__07_11_2023-17_23_59 (1)

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_007-2023__07_11_2023-19_05_58

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_008-2023__07_11_2023-19_59_52

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_009-2023__07_11_2023-20_53_15

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_010-2023__07_11_2023-21_44_21

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_PROM_D_011-2023__07_11_2023-22_37_44

Llistat de notificació de les resolucions de desestiment de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_002-2023__07_11_2023-10_28_40

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_003-2023__07_11_2023-14_47_15

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_005-2023__07_11_2023-16_31_24

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_007-2023__07_11_2023-19_05_56 (1)

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_008-2023__07_11_2023-19_59_51

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_009-2023__07_11_2023-20_53_14

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_010-2023__07_11_2023-21_44_20

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_PROM_D_011-2023__07_11_2023-22_37_43

Llistat de notificació de les resolucions favorables de subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 a 64 anys. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_030-2023__12_10_2023-08_47_01 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_029-2023__12_10_2023-08_09_52 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_028-2023__11_10_2023-23_45_59 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_027-2023__11_10_2023-23_06_46 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_026-2023__11_10_2023-22_29_49 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_025-2023__11_10_2023-21_51_15   Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_024-2023__11_10_2023-21_11_54 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_023-2023__11_10_2023-20_35_40  Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_022-2023__11_10_2023-19_59_32  Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_021-2023__11_10_2023-19_22_14  Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_020-2023__11_10_2023-18_43_32 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_019-2023__11_10_2023-18_04_02 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_017-2023__11_10_2023-16_44_08 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_016-2023__11_10_2023-15_52_28 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_015-2023__11_10_2023-15_14_26 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_014-2023__11_10_2023-14_29_47 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_013-2023__11_10_2023-13_50_51 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_012-2023__11_10_2023-13_06_34 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_011-2023__11_10_2023-12_24_01 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_010-2023__11_10_2023-11_44_35 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_009-2023__11_10_2023-10_54_39 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_008-2023__11_10_2023-10_13_33 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_007-2023__11_10_2023-09_34_14 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_005-2023__11_10_2023-08_15_15 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_006-2023__11_10_2023-08_54_49 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_004-2023__10_10_2023-18_08_17 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_003-2023__10_10_2023-17_24_46 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_002-2023__10_10_2023-16_12_21 Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_PROM_F_001-2023__10_10_2023-15_32_27

Resolució de les prestacions econòmiques d’especial urgència. Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_PROM_D_066-2023_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès__03_10_2023-15_45_09

Requeriment de documentació de les prestacions econòmiques d’especial urgència. Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès_03_10_2023-15_49_56

Llistat de notificació de les resolucions favorables de subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_002-2023__22_09_2023-08_45_31  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_003-2023__22_09_2023-10_51_43  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_004-2023__22_09_2023-11_29_15  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_005-2023__22_09_2023-12_07_06  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_006-2023__22_09_2023-12_46_24  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_007-2023__22_09_2023-13_22_03  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_008-2023__22_09_2023-14_00_43  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_009-2023__22_09_2023-14_38_38  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_010-2023__22_09_2023-15_18_16  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_011-2023__22_09_2023-15_57_26  Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_021-2023__30_09_2023-10_00_49

Llistat_resolució_favorable_LV_2023_PROM_F_021-2023__30_09_2023-10_00_49

Llistat de notificació de les resolucions favorables de subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més. Convocatòria 2023.

Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_001-2023__20_09_2023-21_51_54 Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_002-2023__20_09_2023-13_54_02 Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_003-2023__20_09_2023-14_36_30   Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_004-2023__20_09_2023-15_16_42  Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_005-2023__20_09_2023-18_59_44  Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_006-2023__20_09_2023-16_01_51  Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_007-2023__20_09_2023-19_48_05  Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_008-2023__20_09_2023-20_29_25  Llistat_resolució_favorable_LG_2023_PROM_F_010-2023__22_09_2023-09_38_15

Resolució de renovacions de prestacions econòmiques d’especial urgència, 29/09/2023

Resolució conjunta favorable PEEU REN_PèrduaHabitatge_PROM_F238-2023_Ajuntament de Sant Cugat del Vallès__30_09_2023-13_43_44

Llistat resolució de confirmació ajut BLJ 2023, 15/09/2023 Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2023_PROM_C_015-2023__15_09_2023-11_40_10

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 06/09/2023. Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_06_09_2023-10_02_09

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 01/09/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_01_09_2023-13_22_56

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 31/08/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_31_08_2023-10_30_41  Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_31_08_2023-13_25_38

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 25/08/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_25_08_2023-14_08_16

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 23/08/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_23_08_2023-14_32_56

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 22/08/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_22_08_2023-14_18_33

Requeriment de documentació de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 21/08/2023. Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès_21_08_2023-13_46_59

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 04/08/2023. Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_04_08_2023-13_40_51

Llistat requeriment documentació ajut gent gran 2023, 04/08/2023.

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_04_08_2023-13_35_37

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 01/08/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_01_08_2023-16_54_14

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 28/07/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_28_07_2023-12_35_31

Requeriment de documentació de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 27/07/2023. Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès_27_07_2023-13_57_38

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 20/07/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_20_07_2023-11_30_46

Llistat requeriment documentació ajut gent gran 2023, 19/07/2023.

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_19_07_2023-08_57_31

Llistat de notificació de resolució de confirmació de prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria BLJ 2023, 18/07/2023.

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2023_PROM_C_011-2023__18_07_2023-10_19_02

Llistat requeriment documentació ajut gent gran 2023, 07/07/2023.

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_07_07_2023-13_13_22

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 06/07/2023.

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_06_07_2023-10_14_07

Llistat requeriment documentació ajut gent gran 2023, 03/07/2023.

Requeriment_documentació_LG_Requeriment_03_07_2023-14_48_

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 28/06/2023.

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_28_06_2023-12_19_14

Requeriment de documentació de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 27/06/2023.

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__REN_PROM_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès_27_06_2023-14_37_49

Llistat requeriment documentació ajut MITMA 2023, 26/06/2023.

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_26_06_2023-11_36_59

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 22/06/2023.

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_22_06_2023-10_50_30

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 16/06/2023.

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_16_06_2023-13_17_05

Requeriment de documentació de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 15/06/2023.

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_PROM_F_159-2023_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès__16_06_2023-14_34_50

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 15/06/2023.

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_15_06_2023-13_56_18

Llista provisional admesos i exclosos_lloguer per a joves_sorteig 21_12_2022

Llistes provisionals admesos i exclosos LLoguer per a Joves 13_06_2023

Requeriment de documentació de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 25/05/2023.

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_PROM_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès_25_05_2023-13_36_02

Requeriment de documentació de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 11/05/2023.

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_PROM_F_114-2023_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès__12_05_2023-14_09_36

Requeriment de documentació de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 09/05/2023.

Requeriments_documentació_Requeriment_Continuïtat__VG_REN_PROM_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès_09_05_2023-14_22_43

Llistat de notificació de les resolucions favorables de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves que provenen de la convocatòria de l’any 2022.

Llistat_resolució_complementària_LV_2022_PROM_RC_001-2023__28_04_2023-13_12_01 / Llistat_resolució_complementària_LV_2022_PROM_RC_002-2023__28_04_2023-14_09_36

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 21/04/2023.

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_21_04_2023-12_47_15

Llistat de notificació de resolució de confirmació de prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria BLJ 2023. 

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2023_PROM_C_004-2023__18_04_2023-10_12_11

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 20/04/2023. Requeriment_documentació_LV_Requeriment_20_04_2023-09_58_55

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 18/04/2023. Requeriment_documentació_LV_Requeriment_18_04_2023-14_23_11

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 17/04/2023. Requeriment_documentació_LV_Requeriment_17_04_2023-13_31_17

Llistat requeriment documentació ajut joves 2023, 13/04/2023. Requeriment_documentació_LV_Requeriment_13_04_2023-14_02_22

Resolució de les prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, 04/04/2023

Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_PèrduaHabitatge_PROM_D_027-2023_Ajuntament_de_Sant_Cugat_del_Vallès__04_04_2023-14_00_41

Llistat de notificació de resolució favorable de la prestació permanent per al pagament del lloguer. Convocatòria BLJ 2023.

Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2023_PROM_C_002-2023__30_03_2023-15_06_59

Llistat de notificació de resolució favorable amb modificacions de la prestació permanent per al pagament del lloguer. Convocatòria BLJ 2023

Llistat_resolució_de_modificació_LJ_2023_PROM_M_002-2023__30_03_2023-15_19_56

Llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos del sorteig del 21/12/2022 – Lloguer General  

Llista-definitiva-admesos_web_10_03_2023 / Llista-definitiva-exclosos_web_10_03_2023

Resultat sorteig 21/12/2022 de Lloguer General

Resultat-sorteig-lloguer-general-21-12-2022-alfabetic-1

Resultat-sorteig-lloguer-general-21-12-2022-per-posicio-1

Resultat sorteig 21/12/2022 de Lloguer per a Joves

Resultat-sorteig-lloguer-joves-21-12-2022-alfabetic-1

Resultat-sorteig-lloguer-joves-21-12-2022-per-posicio-1

Llista definitiva de participants al sorteig de Lloguer General del dia 21/12/2022

Llista-definitiva-participants-sorteig-lloguer-general-21-12-2022-6

Llista definitiva de participants al sorteig de Lloguer per a Joves del dia 21/12/2022

Llista-definitiva-participants-sorteig-lloguer-joves-21-12-2022-1