PROMUSA


Av. Torre Blanca, 2-8, O
ficina 3D
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935891732

L’horari d’atenció presencial és amb cita prèvia a l’oficina situada al Passeig Francesc Macià, núm. 16-20

Matins de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i les tardes de dilluns a dijous de 16:00h a 18:00h.

Podeu sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0

També us podeu adreçar per correu electrònic a spm@promusa.cat

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.
Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.