CONCURS ARQUITECTES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA PROMOCIÓ HPO AL CARRER BENET MOXO, NÚM. 20 – EXP. 1613/2022

– Filtresintermedis:

01. Filtresintermedis-01

02. Filtresintermedis-02

03. Memòria_Filtresintermedis

– Dosmesuntres:

01. Dosmesuntres_1

02. Dosmesuntres_2

03. Memòria Dosmesuntres

– Oreig:

01. Oreig 01

02. Oreig 02

03. Memòria Oreig

– Joc de Peces:

01. Joc de peces 01

02. Memòria Joc de Peces

– Solvistes:

01. Solivistes 1

02. Memòria Solivistes