• EXP. 1613/2022 – CONCURS ARQUITECTES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA PROMOCIÓ HPO AL CARRER BENET MOXO, NÚM. 20, DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

– Filtresintermedis:

01. Filtresintermedis-01 02. Filtresintermedis-02 / 03. Memòria_Filtresintermedis

– Dosmesuntres:

01. Dosmesuntres_1 /02. Dosmesuntres_2 / 03. Memòria Dosmesuntres

– Oreig:

01. Oreig 01 /02. Oreig 0203. Memòria Oreig

– Joc de Peces:

01. Joc de peces 01 /02. Memòria Joc de Peces

– Solvistes:

01. Solivistes 1 / 02. Memòria Solivistes

  • Exp.7733/2022 – CONCURS ARQUITECTES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA PROMOCIÓ HPO AL CARRER VERGE DE MONTSERRAT, NÚM. 13, DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

– Entrebosc2023:

entrebosc2023@gmail.com_panells

– Frangesverdes:

FRANGESVERDES@GMAILCOM

– HabitatgesFloresta23:

habitatgeslafloresta23_panells

-Maclabosc:

Maclabosc PANELLS – fase 2

– Amunt:

PROPOSTA-IDEA_AMUNT_LAMINA 1 / PROPOSTA-IDEA_AMUNT_LAMINA 2