L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, va fundar l’any 1988 l’empresa municipal Promusa. L’objectiu principal de l’empresa és facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de Sant Cugat.

Promusa durant aquests anys, també ha portat a terme altres actuacions paral·leles a la promoció d’habitatge: ha edificat oficines, locals comercials i aparcaments. També ha treballat en gestió urbanística i urbanització.

Per encomana de l’ajuntament, Promusa gestiona l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) i les noves centralitats urbanes de Mira-sol i Volpelleres, on construeix i explota els mercats i aparcaments municipals.

Promusa és una Societat Privada Municipal, jurídicament societat anònima, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

La seva estructura organitzativa es compon de dues instàncies principals. La Junta General d’Accionistes, presidida per l’alcalde i integrada per tots els membres del Ple Municipal, és responsable de prendre decisions importants relacionades amb l’entitat. D’altra banda, el Consell d’Administració, presidit per l’alcaldes de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i format per representants de tots els grups municipals, així com un representant de les Associacions de Veïns i Veïnes (AA.VV.) del municipi, gestiona i supervisa les operacions i les polítiques de l’entitat. Aquesta estructura proporciona una base sòlida per a la presa de decisions i la gestió eficaç de l’entitat.