L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, va fundar l’any 1988 l’empresa municipal Promusa. L’objectiu principal de l’empresa és facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de Sant Cugat.

Promusa durant aquests anys, també ha portat a terme altres actuacions paral·leles a la promoció d’habitatge: ha edificat oficines, locals comercials i aparcaments. També ha treballat en gestió urbanística i urbanització.

Per encomana de l’ajuntament, Promusa gestiona l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) i les noves centralitats urbanes de Mira-sol i Volpelleres, on construeix i explota els mercats i aparcaments municipals.

Promusa és una Societat Privada Municipal, jurídicament societat anònima, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

La seva estructura organitzativa està formada per la Junta General d’Accionistes, presidida per l’alcaldessa i integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d’Administració, presidit per l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i format per representants de tots els grups municipals amb un representant de les AA.VV. del municipi.