Informació sobre els contractes que Promusa té previst licitar i relació de les pròrrogues i modificacions de contracte programades per tramitar.