Sant Cugat_F.R.

Promusa també construeix places d’aparcament, espais avui indiscutiblement associats als habitatges i a la millora de la mobilitat a les ciutats.

Des de l’any 1994, es vincula una plaça d’aparcament a cada habitatge, és a dir, que la seva transmissió ha de ser conjunta amb l’habitatge. Quan la superfície de les plantes d’aparcament ho permet, es construeixen, junt amb les places d’aparcament, trasters que també es vinculen als habitatges.

Si per raons de normativa urbanística o per la distribució dels soterranis de les promocions, es contemplen la construcció de més places d’aparcament o trasters que nombre d’habitatges, aquells es posen a la venda o lloguer en lliure concurrència.