PROMUSA


Av. Torre Blanca, 2-8, O
ficina 3D
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 891 732
spm@promusa.cat

promusa.cat

Horari

Atesa la situació derivada del Coronavirus SARS-CoV-2, el funcionament de Promusa es veu temporalment alterat.
Per a qüestions inajornables, us podeu adreçar al correu electrònic o per telèfon en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.
Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.