PROMUSA


Av. Torre Blanca, 2-8, O
ficina 3D
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 891 732
spm@promusa.cat

promusa.cat

Horari

Atesa la situació derivada del Coronavirus SARS-CoV-2, el funcionament de Promusa es veu temporalment alterat.

Atenció presencial amb cita prèvia de dilluns a divendres 9:00 h a 14:00 h. (per sol·licitar cita prèvia truqueu al 935 891 732).

Us podeu adreçar al correu electrònic spm@promusa.cat o per telèfon en horari de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00h.

 

Podeu enviar a la bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments.
Feu-nos arribar les vostres opinions per millorar el web.

Promusa es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les mai a tercers.