187 places d’aparcament distribuïdes en tres plantes

Horari d’atenció al públic a la cabina de control

De dilluns a divendres de 7’30h a 22’30h

Dissabte de 10:30 a 14:30  i 14:30 a 20:30.

Diumenge de 10:30 a 14:30

TARIFES DE PREUS PÚBLICS DELS APARCAMENTS MUNICIPALS VIGILATS (AMB IVA)

Per estades compreses entre

1 min. i 120 min. ( 2 hores )                         0,040317 €/min.

121 min. i 600 min. ( 10 hores ):                 0,026442 €/min.

Màxim diari ( + 10 hores )                           17,50 €

Tarifes d’abonament

Mensual 24 h planta 0                                                          113,84 €

Mensual 24 h planta 1 i 2                                                       99,30 €

Mensual 12 h  (de 8 a 21 h)                                                    58,15 €

Mensual 24 h moto                                                                 39,10 €

Mensual nocturn  (de 20 a 9 h) festius i diumenges          30,00 €