APARCAMENT OBERT AL PÚBLIC 24 HORES

170 places d’aparcament distribuïdes en tres plantes

Horari d’atenció a la cabina de control

De dilluns a divendres de 7:30h a 14:30h

TARIFES PREUS PÚBLICS APARCAMENTS MUNICIPALS VIGILATS

Per estades compreses entre

  • 1 min. i 120 min. ( 2 hores )                        0’040760€/min.
  • 121 min. i 600 min. ( 10 hores ):                0,026733 €/min.
  • Màxim diari ( + 10 hores )                           17’72€

Tarifes d’abonament

  • Mensual 24 h planta 0                                                             113,84 €
  • Mensual 24 h planta 1 i 2                                                          99,30 €
  • Mensual 12 h  (de 8 a 21 h)                                                      58,15 €
  • Mensual 24 h moto                                                                    39,10 €
  • Mensual nocturn  (de 20 a 9 h) festius i diumenges            30,00 €